Trio Gitara “AD LIBITUM”

[:HR]

TRIO GITARA (1987)

ZVUKOVNE BOJE

Ova ploča predstavlja djela koja su originalno nastala za drugačije komorne sastave, a u izvođenju tria gitara obogaćena su novim zvukovnim bojama i dimenzijama. Kolorit je postignut umijećem aranžiranja te korištenjem široke palete sviračkih tehnika svojstvenih klasičnoj gitari — pizzicato, flažoletni tonovi, efekti tambora, rondalla i kastanjeta.
ODABIR PROGRAMA
Program je tematski podijeljen u dva dijela:
—na A strani zastupljena su glazbeno-stilska razdoblja renesansa i rani barok, a predstavljena su karakterističnim minijaturama Zapadne Europe.
— na B strani snimljena je gIazba iz razdoblja klasike — komorna djela sonatnog oblika Franza Josepha Haydna.
O DJELIMA
Skup renesansnih plesova, koji će kasnije u razdoblju baroka oblikovati suitu, započinje otvarajućim dvorskim plesom Allemande.
Allemande je instrumentalni plesni oblik razdoblja 16.—I8.st. u 2/4 mjeri s kratkim uzmahom, umjerena — gotovo polagana tempa. Naziv upućuje na njemačko podrijetlo, ali se kao društveni dvorski ples javlja ranije u drugim zemljama — oko 1550. susreće se istovremeno u francuskim i nizozemskim zbirkama za lutnju te kod engleskih virginalista.
Ballet (tal. ballo—ples) nastaje potkraj 16. st. kao slobodna plesna forma te se djela pod tim nazivom susreću i u kasnijim razdobljima. Snimka predstavlja predložak jednog od ranijih oblika.
Gagliarde je ples francuskog odnosno talijanskog podrijetla, redovito umjerenog tempa ali živahna raspoloženja. Rane gagliarde rađene su jednostavno i u duhu narodne glazbe. Karakterističan je punktirani ritam.
Cappriccio, naziv koji se daje prvenstveno instrumentalnoj kompoziciji nastaloj prema trenutačnom raspoloženju — hiru, „kapricu” — kompozitora, a ne prema strogo predodređenim pravilima. Zbog te se odlike u javlja različitim glazbenim razdobljima i kod mnogih autora. Predložak na ploči ipak je proizišao iz plesnog koraka te ne donosi toliko formalne slobode koja inače karakterizira taj oblik. Volta (tal. – okret) kasno je renesansni dvorski ples, najčešče u 6/8 mjeri s punktiranim ritmom na početku takta. Potječe iz Provance, a osobito je raširen, osim u Francuskoj, i u Italiji.
Branle de Champaigne narodni je ples francuske pokrajine Champaigne — veseo, okretan i ritmičan. Branle (franc. — ljuljati se, mahati) poznat je iz 16. st. u mnogim varijantama. Na snimci je zabilježena varijanta narodnog kola.
Courante je narodni ples 16. i 17. st. raširen osobito u Francuskoj. U početku je to živahan ples — poskočica, dok se kasnije polako stilizira i postaje umjereniji. Odabrali smo dva primjera ranog oblika tog „trčećeg” plesa.
Pet fuga djelo su Johana Pachelbela (1653-1706) jednog od najznačajnijih njemačkih orguljaša svog vremena — preteča Bachove urnjetnosti. Odlikuje ga pjevnost melodijskih linija, jasnoća, toplina i blagost harmonijskog izraza. Snimljene fuge, u izboru obrađivača M. Levyja, predstavljaju jedan od melodioznijih primjera kontrapunkta.
Henry Vlll (1491-1527) tipičan je renesansni vladar. Više je poznat po svom apsolutističkom načinu vladanja, dvorskim spletkama i ženama nego po kompozitorskom radu. Njegovu široku naobrazbu pokazuju i dva Consorta (engl. — zajedničko muziciranje) popraćena karakterističnim ritmom tamburina. Arhaični i pomaIo apstraktni consorti namijenjeni su izvođenju na proizvoljnoj kombinaciji triju instrumenata. Doima se kao da je vladar naredio sukob trojici svirača, odabrao harmonije i zapisivao.
Dva Consorta popraćena su na ovoj ploči tradicionalnim engleskim napjevima iz tog razdoblja „God rest ye merry” (engleska božićna pjesma) i „Tomorrow shall be my dancing day” koje se i danas često izvode u najrazličitijim prigodama i verzijama — kako vokalnim tako i instrumentalnim.
Blok renesansnih kompozicija završava kompozicijom „Francoise” Francois Poulenca (1899-1963) — suvremenog francuskog kompozitora i pijanista koji je navedenu kompoziciju skladao prema zapisu Clauda Gervaisa iz 16.st. Poulenc je došao na glas po svom eklekticizmu koji nije imao smisao plagiranja, već kvalitetne nadogradnje glazbene prošlosti. Ovo djelo uvršteno je za kraj renesansnog bloka kao svojevrstan suvremeni pogled unatrag.
Tri Iondonska tria Franza Josepha Haydna (1732-1809) predstavljaju u punom sjaju tri klasične sonate (u originalu pisane za dvije flaute i violončelo) nastale 1794. godine za vrijeme maestrovog boravka u Londonu. Tria su nastala po narudžbi, sa namjenom kućnog muziciranja.
ARANŽMANI
Velika pažnja prilikom odabira i izvodenja kompozicija na ovoj ploči posvećena je kvaliteti aranžmana i prstoreda jer ti elementi presudno odlučuju o konačnom zvuku i interpretaciji djela. Odabrani su renomirani aranžeri (M. Criswick, T. Norman, M. Levy), a sve prstorede su dodatno revidirali članovi tria. Renesansne minijature aranžerski su rad I. Medvidovića (član tria), a prstoredi i posebni efekti zajednički rad članova tria.
TRIO GITARA „AD LIBITUM” je komorni ansambl iz Zagreba čiji članovi (Ranka Borić, Ivan Medvidović, Zoran Zadravec) zajednički muziciraju od veljače 1982. godine. Proučavaju i izvode komornu glazbu od renesanse do suvremenih kretanja. Do sada su održali više od stotinu nastupa, te nekoliko snimanja za radio i teIeviziju.
Uz naročitu zahvalu Ivanu Širokom, Ani Kušić, obitelji Cimperšak i svim prijateljima na podršci pri nastajanju ove ploče.
Strana/Side 1:
Anonimus: RENESANSNE MINIJATURE (arr. I. Medvidović) 9,14
— Allemande 1,16
— Ballet 0,52
— Gagliarde 1,33
— Cappriccio 0,49
— Volte 1,14
— Branle de Champaigne 1,41
— Courante I 0,54
— Courante II 0,54
J. Pachelbel: PET FUGA 6,05
FIVE FUGUES (arr. Moshe Levy)
Henry VIII: DVA CONSORTA 2,36
TWO CONSORTS (arr. M. Criswick)
Engl. trad.: GOD REST YE MERRY (arr. M. Criswick) 1,08
Engl. trad.: TOMORROW SHALL BE MY DANCING DAY 1,02
(arr. M. Criswick)
F. Poulenc: FRANCAISE d’apres Claude Gervais (16th century) 1,52
(arr. M. Criswick)
Strana/side 2:
F.J. Haydn: LONDON TRIO nr. 1 (arr. T. Norman) 8,05
Hob. IV: I
— Allegro moderato 3,55
— Andante 2,05
— Finale (Vivace) 2,03
LONDON TRIO nr. 2 (arr. T. Norman) 4,51
Hob. IV: 2
— Andante con variazioni
— Allegro
LONDON TRIO nr. 3 (arr. T. Norman) 9,30
Hob. IV: 3
— Spiritoso (alla marcia) 4,12
— Andante 2,49
— Allegro 2,29
TRIO GITARA GUITAR TRIO
AD LIBITUM
Ranka Borić
Ivan Medvidović
Zoran Zadravec
Tamburin: Jadranka Marinić (Henry VIII: Two Consorts)
Top